Fri fragt
1-3 dage
E-mærket
sikker webshop
Prismatch
vi matcher prisen

Håndkikkert Guide: Vær sikker i dit valg af den bedste kikkert

oprettet d. under Guides, Tips & Tricks

 Håndkikkert Guide: Vær sikker i dit valg af den bedste kikkert

Guide til at finde den rigtige håndkikkert

Der findes et væld af forskellige håndkikkerter med stor variation i specifikationer og egenskaber. I den følgende håndkikkert guide hjælper vi med at finde frem til lige den kikkert, der bedst passer til dig. Kravene til en kikkert varierer meget, fra jægeren der har brug for klart syn til at udpege dyr på reviret, til den fugleinteresserede, der har brug for en kikkert med højere forstørrelse til observationer på lange afstande. Vi kaster i den følgende guide lys over de mange begreber og specifikationer og forsøger vejlede dig i dit valg af håndkikkert.

Er du efterfølgende i tvivl om, hvor du skal starte med at lede, kommer vi til sidst i guiden med tre forslag til håndkikkerter i tre forskellige prislejer for at give en ide om, hvad der er på markedet. Kikkerten skal selvfølgelig passe til dine behov, og det er derfor ikke sikkert, at netop en af disse tre er det optimale for dig.

Er du på udkig efter mere information om kikkerter til riffeljagt? Se vores store Sigtekikkert Guide.

 

Hvilken forstørrelse skal din håndkikkert have og hvad betyder det?

Forstørrelsesgraden på en kikkert refererer til, hvor mange gange kikkerten forstørrer det man gerne vil se. Forstørrelsen står som regel angivet sammen med linsens diameter. Eksempelvis på billedet nedenfor har kikkerten en forstørrelse på 10 gange og en linsediameter på 42mm.

Forstoerrelse og linsediameter

 

Hvad er en velegnet forstørrelsesgrad til jagt?

Når man skal vælge forstørrelsesgraden på håndkikkerter til brug på jagt, er det vigtigt at gøre sig klart, hvilken form for jagt man skal bruge kikkerten på. Til brug på de mest almindelige jagttyper, vælger de fleste jægere herhjemme i Danmark en håndkikkert med en forstørrelsesgrad mellem 7 gange forstørrelse og 10 gange forstørrelse. Det er kikkerter, der fungerer selv med lidt rystende hænder og høj puls, som kan være jægernes store problem. Man skal dog gøre sig det klart, at jo højere en forstørrelsesgrad man vælger, desto sværere bliver det at få et roligt billede.

Hvis man vælger en kikkert med for kraftig forstørrelse, kan selv små rystelser være forstyrrende. På pürsch hvor jægeren af og til må ned og kravle med riffel og skydestok, samt gå foroverbøjet i anstrengende stillinger, er det vigtigt at man som jæger under disse forhold stadigvæk kan producere et stabilt synsfelt i kikkerten, så det er muligt at holde kontakt med dyret der pürsches efter. Her kan en for høj forstørrelse nogle gange have en negativ virkning. Det er en god ide, for at få en føling med den forstørrelsesgrad der passer bedst til behovet, at låne en kikkert af en kammerat. Dette giver mulighed for at afprøve den under de forhold, man har til hensigt at bruge kikkerten.

Skal man omvendt på en type jagt, hvor man observerer dyrene over store afstande, kan det anbefales at købe en kikkert med en højere forstørrelsesgrad. I sådanne situationer må man improvisere og finde andre metoder til at stabilisere kikkerten. Problematikken kan løses på flere måder. Man kan medbringe noget til at støtte kikkerten med, eller man kan medbringe mere end en kikkert på jagten, så man kan veksle mellem kikkerter afhængigt af hvad situationen byder. En mulighed er at supplere håndkikkerten med en udsigtskikkert med højere forstørrelsesgrad. Ønsker man at holde sig til en kikkert, er der også muligheden at supplere kikkerten med en doubler. Med en doubler monteret på kikkertens okular får man en fordobling af kikkertens forstørrelse. Fordelen ved en sådan anordning er, at den kan på- eller afmonteres hurtigt alt efter, hvad situationen byder. Vær dog opmærksom på at udstyret og din kikkert skal være kompatible i størrelsen. Et eksempel på denne type udstyr er Vortex 2xZoom Optisk Doubler til håndkikkerter. Se hvordan den monteres på billedet herunder.Vortex Doubler

Kikkerter til observation af dyr over længere afstande

Alment naturinteresserede foretrækker ofte kikkerter med en højere forstørrelsesgrad end jægeren, da de ofte observerer dyr eller fugle på lange afstande og ofte fra stationært observationssted. Under disse forhold er der derfor som regel ikke så store problemer med at stabilisere kikkerten, da man har større mulighed for at optimere observationsstillingen og andre faktorer. Når man taler om forstørrelsesgrad, er det også værd at overveje, hvad man skal observere. Hvis man eksempelvis kigger på fugle, har man brug for en højere forstørrelse, end hvis man kigger efter bjørne, da det man kigger efter er så meget mindre. En kikkert med en høj forstørrelse vil altid kunne vise en højere grad af detaljer på det observerede, givet at man har stabiliteten til at understøtte kikkerten.

 

Skal nærfokus spille en rolle i dit valg af kikkert?

Nærfokus refererer til, hvor tæt på kikkerten kan fokusere. Nogle kikkerter i dag er fremstillet således, at man kan fokusere helt ned til 1-2 meters afstand til objektet. Det betyder, at man har mulighed for at studere fugle, dyr og insekter med kikkert helt ned på disse korte afstande, en helt ny måde at anvende kikkert på.  Man kan således se en imponerende detaljemængde også på objekter helt tæt på uden at forstyrre det. Forventer man, at dette kan være en fordel, så er det bestemt værd at tage med i overvejelserne, hvad nærfokus for kikkerten er.

 

Linsediameter

Linsediameteren på kikkerten er en af indikatorerne for, hvor meget lys kikkerten lukker igennem. Dette kan have stor indflydelse på, hvor meget man kan se i kikkerten under forhold med mindre lys, eksempelvis i skumringen eller måneskin. Den foretrukne linsediameter i det nordlige Europa ligger på 42mm, da den giver en god lysgennemgang i kikkerten kombineret med lav vægt. Specielt i vintermånederne kan det være en stor fordel at have en kikkert med en stor linse, da der er så relativt få timer med fuldt dagslys. Har man brug for større lysgennemgang i kikkerten, vælger mange at bruge kikkerter med en linsediameter på 50mm eller 56mm. Ønsker man en endnu større linse, findes dette også.

Som tidligere nævnt, står linens diameter som regel opgivet sammen med kikkertens forstørrelse. Eksemplet nedenfor er en kikkert med specifikationerne 10×42, hvor tallet 10 står for 10 gange forstørrelse og tallet 42 indikerer den forreste linsens diameter på 42mm.

Linse diameter

 

Lysgennemgang og udtrædelsespupil
(exit-pupil)

Mængden af lys, der kan passere igennem kikkerten, også kendt som lysgennemgangen, kan betegnes som udtrædelsespupillen eller exit-pupillen. Det vigtige at fokusere på i denne sammenhæng er diameteren af udtrædelsespupillen. Jo større en diameter udtrædelsespupillen har, jo mere lys kan passere igennem kikkerten. For at lade så meget lys som muligt passere igennem kikkerten, skal man finde en kikkert med en udtrædelsespupil, der ligger i intervallet 5 -7mm.

Man kunne nu tænke, hvorfor det øvre loft for udtrædelsespupillen? Dette skyldes, at pupillen i øjet maksimalt kan udnytte lyset fra en udtrædelsespupil på ca. 7mm. Med alderen bliver øjet mindre fleksibelt, og dette resulterer i en mindskning i evnen til at optage lys. Det anslås at øjet hos en person på 50 år maksimalt vil kunne udnytte den lysgennemgang, der kommer ved en udtrædelsespupil på cirka 5mm. Det forholder sig derfor sådan, at en person på 50 år ikke vil kunne udnytte den fulde lysgennemgang, som en kikkert der har specifikationerne 8×56, giver, da denne kikkert har en udtrædelsespupil med en diameter på 7mm. Det ”overskydende” lys skader på ingen måde udsynet, men det er værd at tage med i sine overvejelser, om man har brug for en kikkert med så stor en udtrædelsespupil, hvis man ikke kan udnytte det, da størrelse og vægt er højere på denne 8×56, som f.eks. en 8×42.

Det skyldes at en kikkert med en større linse nødvendigvis også er større og tungere, end en tilsvarende model med en mindre linse, da der rent fysisk er mere materiale. Man kan derved opnå et lige så godt syn med en mindre og lettere kikkert, der tilmed i mange tilfælde vil være billigere! I eksemplet nævnt ovenfor vil det være tilrådeligt at køb en en kikkert med specifikationerne 8×42, da denne har en udtrædelsespupil på 5,25mm.

Matematikken bag udtrædelsespupil (exit-pupil)

Der ligge en meget simpel beregning bag tallet. Diameteren på udtrædelsespupillen eller exit-pupillen beregnes ved at dividere linsens diameter med kikkertens forstørrelsesgrad. Et regneeksempel på dette kunne være den førnævnte kikkert med en linsediameter på 42mm og en forstørrelsegrad på 8. Det kommer til at se således ud:
42/8 = 5,25mm udtrædelsespupil.

Dæmringstallet

Dæmringstallet for en kikkert giver en indikation om, hvor gode egenskaber kikkerten har under forhold med meget svagt lys som eksempelvis morgengryet, skumringen eller i måneskin. Det vil typisk være i disse situationer at det store dæmringstal vil være til gavn , men det er værd at tage med i overvejelserne, da det typisk er i de perioder der er stor aktivitet i naturen. Jo højere et dæmringstal, desto bedre egenskaber har kikkerten under forhold med svagt lys.

Beregning af dæmringstallet for en given kikkert

Dæmringstallet beregnes ved at gange diameteren på linsen med forstørrelsesgraden og tage kvadratroden af dette.
Ligning daemringstal

 

Hvad betyder alle disse beregninger?

Det er vigtigt at huske på, når man gennemsøger de mange forskellige muligheder, der er på markedet, at alle disse tal, kun er vejledende for om en given kikkert har de egenskaber, man efterspørger. En væsentlig ting at have for øje når man sammenligner kikkerter er, om de er samme kvalitet og opbygning, da disse beregninger ikke tager højde for prismernes/linsernes kvalitet eller coating, som er væsentlige faktorer, når man leder efter en kikkert med gode skumringsegenskaber. Linser og prismer gennemgås nedenfor, samt coatingen på disse.

 

Linser/Prismer

Der findes flere forskellige typer linser eller prismer, som anvendes i produktionen af kikkerter. De hyppigst brugte linser er BAK-4 og BK-7. BK-7 er optisk glas af en god kvalitet, som typisk anvendes til billigere kikkerter, hvor BAK-4 linser er dyrere og derfor oftest ses i kikkerter, der ligger højere i prisskalaen. BAK-4 linsen har et meget høj lysbrydningsindeks, som giver prismet i gennemsnit 40% bedre lystransmission end BK-7 prismerne. BAK-4 prismer giver derfor også bedre skumringsegenskaber end en BK-7 linserne. Det er også værd at notere, at BAK-4 linserne giver et skarpere billede helt ud i kanten af synsfeltet, altså bedre randskarphed, samt en bedre farvegengivelse. Det bliver ved en sådan sammenligning af to linsetyper tydeligt, hvor stor betydning disse har for kikkertens egenskaber. Forskellen på de to er illustreret på billedet herunder.Bak4 vs bk7

Billede fra microglobe.co.uk

 

 

Okularet

Den lille linse, der sidder tættest på øjet kaldes okularet. Nogle kikkerter er i forbindelse med okularet udstyret med et twist-up piece, som betyder at den bagerste del af kikkerten kan drejes cirka en halv omgang. Denne funktion tillader at øjestykket skydes længere ud mod øjet. Denne funktion er specielt velegnet til folk, der benytter briller, da kikkertens øjestykker så skal forblive nede ved brug af briller. Nogle kikkerter har en lignende funktion, hvor gummibælgen på okularet er foldet rundt. Ved at folde denne ud, opnår man samme effekt som ved at skrue på twist-up piece’et. Se et eksempel på det herunder. På billedet er kikkertens twist-up piece lukket helt sammen, men det er den del pilen peger på, der drejes op.
vortex talon hd Twist-up okular

 

 

Justering af håndkikkert

Når man skal bruge sin kikkert, er det vigtigt, at den først og fremmest bliver justeret efter ens syn. Dette er nødvendigt for at man får den fulde glæde af kikkertens kvalitet og egenskaber. Uanset type af kikkert er det vigtigt at øjenafstanden justeres til den individuelle. Dette gøres ved at ændre på afstanden imellem de to okulare, således at man ser et rundt billede, når man ser igennem kikkerten. Langt de fleste kikkerter kan ændres ved at folde kikkerten mere eller mindre sammen. Der er flere forskellige fremgangsmåder til grundjustering af kikkerten alt afhængigt mærke og model. Vi gennemgår her i guiden de to mest almindelige nedenfor.

Justering med justeringsring på højre okular

Man tager kikkerten op og ser igennem den med kun venstre øje åbent, højre øje holdes lukket under denne del af processen. Man finder dernæst et fast punkt 30-70 meter ude og justerer på midterrullen, også kendt som centerfokus, indtil punktet står helt skarpt. Herefter må midterrullen ikke røres før end højre øje er justeret! Man lukker nu venstre øje og åbner i stedet det højre. Ved at justere på ringen på det højre okular stilles nu skarpt på det samme punkt som før. Kikkerten er nu grundjusteret og fremover skal blot midterrullen bruges til at stille skarpt på de forskellige afstande. Justeringsringen er afmærket på billedet herunder.

vortex talon hd Justeringshjul

Justering med to justeringsringe

På denne type kikkert er der justeringsringe på begge okularer. Fremgangsmåden er den samme som før, bortset fra at midterringen ikke bruges til grundjusteringen, men kun til at justere på forskellige afstande. Først justeres der med den ene okularring og det ene øje holdes lukket, dernæst med modsatte øje og okularring.

 

Coating på linser

Linserne i en kikkert er behandlet på overfladen for at modvirke lysreflekser. Denne behandling kaldes linsens coating. Udover at modvirke reflekser har coatingen en række andre fordele afhængigt af, hvilken type coating linserne har fået. Coatingen er med til at sørge for at lyset transmitteres bedre gennem kikkerten frem til øjet og den medvirker at der er mindre tab af farver og kontrast. Der anvendes i dag flere forskellige typer coating, der hver især har forskellige egenskaber, eksempelvis har en fully-coated linse et samlet lys tab på 15%, en multi-coated linse har et samlet lys tab på 10% og en fully multi-coated linse har et lys tab på kun 5%. Farverne på coatingen kan variere meget fra det rødlige eller blålige over i det brunlige til det grønlige. På kikkerten nedenfor giver coatingen linserne et grønligt skær.Wild Game Prismekikkert - farver

 

Vandtæt/Waterproof

Hvis en kikkert betegnes som vandtæt, betyder det, at den kan tåle kortvarigt at være under vand. Det er en god egenskab, hvis man skal bruge kikkerten til aktiviteter på eller ved vandet, da kikkerter der ikke er vandtætte nemt går i stykker, hvis man evt. taber dem i vandet og der trænger vand ind i kikkerten. En vandtæt kikkert er typisk fyldt med enten argon gas eller nitrogen gas for at holde den dugfri ved høje temperatursvingninger. Det kan dog som oftest ikke anbefales at tage en kikkert med ud på en svømmetur, selvom den er markeret som vandtæt.

 

Rensning af linser på kikkert

Hvis linserne på en kikkert er blevet snavsede, er det vigtigt først at fjerne skidt med en blød pensel, så man undgår at ridse linserne når man pudser dem. Brug herefter en blød klud sammen med specielt rensemiddel, evt. brillerens til at rengøre og pudse linsen. Undgå at pudse for meget og for kraftigt på linsen. Undgå for alt i verden at bruge papir (også køkkenrulle) til at rengøre kikkerten! Dette fjerner med tiden coatingen på linsen og derved nogle af de gode egenskaber kikkerten har.

 

Gummiarmering

Det er en klar fordel at lede efter en kikkert med en eller anden form for gummiarmering. Armeringen er bedre at holde på når det regner, og den gør det også en del ”lunere” i frostvejr, da man slipper for at holde direkte på metallet. Derudover beskytter gummiarmeringen også kikkerten mod små slag og stød og kan forebygge nogle af de mindre skrammer.

 

Anbefalinger

Afslutningsvist kommer vi her med tre kikkerter, vi vil anbefale, at man tager med i betragtning, når man leder efter ny kikkert. De tre kikkerter ligger på tre forskellige prisniveauer og har forskellige egenskaber. Fælles for de tre kikkerter er, at de leverer meget høj kvalitet til prisen hver især i deres egen klasse. Klik på linksene for at læse mere om kikkerterne.

I den billige ende
Astro Hunter 8×42 eller 10×42
Astro Hunter10x42

 

Den første kikkert vi anbefaler er også den billigste af de tre. Astro Hunter 10×42 er en kompakt kikkert, der er nem at have med over alt og den er udført med en slidstærk gummiarmering. På trods af den beskedne pris på 599,- har denne kikkert BAK-4 linser, der tillader en farvegengivelse af høj kvalitet og masser af lystransmission. Klik på billedet ovenfor for mere information.

Mellemdyr pris
Wildgame Prismekikkert

Wildgame 8x42 10x42 haandkikkert haand kikkert.wm

 

Den næste kikkert er Wildgame Prismekikkert. Denne kikkert har samme BAK-4 linser af høj kvalitet, men har udover multicoatingen også en phasecoating på linserne. Det bevirker, at kikkerten har en overlegen farvegengivelse og et endnu klarerere billede. Med en pris på 1449,- placerer denne kikkert sig i den mellemste prisklasse, men absolut i den høje ende kvalitetsmæssigt. Klik på billedet ovenfor for mere information.

I den dyrere ende
Vortex Talon HD 8×42 eller 10×42
Vortex Talon HD kikkert haandkikkert

 

 

Den sidste kikkert vi har valgt at præsentere her i vores anbefalinger er Vortex Talon HD. En kikkert vi mener møder kravene til en håndkikkert for langt de fleste, hvad enten den skal bruges på jagt, til sejlads, til at spotte fugle eller andet. Kikkerten her kan prale af det ypperste inden for prismer og coating. Kikkerten er 100% vandtæt, idet den er fyldt med argon gas og forseglet med O-ringe. Derudover er der 30års garanti på kikkerten, så med en pris på 3.999,- får man svært ved at finde en kikkert, hvor man får samme kvalitet for pengene. Klik på billedet nedenfor for mere information.

 Se flere kikkerter

Tag et kig i vores webshop, hvor vi har et stort udvalg af kikkerter i alle prislejer. Få et hurtigt overblik over hvad der er på markedet!

Håndkikkerter Optik Generelt


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar

Besøg vores butik i Langeskov - Vi har åbent Man-Fre 10-17:30 Lørdag 10-14