Våbenskabe


{{product.Title}}

{{discount | currency_format}}

Vis

Vi gør opmærksom på, at våbenskabe leveres frit direkte til fortovskant eller gårdsplads.
Dermed vil de IKKE blive leveret til pakkeshoppen.
 
Våben skal opbevares i våbenskab
Når det gælder opbevaring af våben og ammunition er våbenskab ikke blot en mulighed – det er et krav.
Hvis ikke du opbevarer dine våben forsvarligt, kan du risikere, at din forsikring ikke dækker i tilfælde af tyveri, at du får en bøde for overtrædelse af våbenloven, eller du i værste tilfælde kan få frakendt jagttegnet.

Du bør altså tage lovgivningen alvorligt, og opbevare dine våben sikkert og forsvarligt. Den eneste måde at opbevare sine våben forsvarligt, er i et våbenskab.

Inden du køber et våbenskab bør du overveje følgende:
 

  • Hvor mange våben skal opbevares i skabet?

  • Skal skabet stå skjult eller synligt?

  • Skal der også være et aflåseligt rum til smykker og værdigenstande?

  • Skal det have flere hylder?

 
I denne lille ’guide’ vil vi kaste lys over de overvejelser, du bør gøre dig, inden du vælger et våbenskab. Hvis du er erfaren jæger, og måske har haft et våbensskab før, kan du kigge på vores udvalg.

 

Godkendte våbenskabe efter 1/1-2016

Hvis du har et våbenskab som er godkendt efter EN 1143-1 GRAD 0/1 eller SSF 3492 (dette modsvare SS 3492, som er en ældre betegnelse), så har du et våbenskab, som lever op til lovens krav og som frit kan handles og flyttes.

Hvis du har et våbenskab som er godkendt efter Skafor Blå, så har du et våbenskab som lever op til lovens krav til våbenopbevaring, og som kan flyttes inden for din egen bolig uden af informere dit forsikringsselskab. Skal du flytte dit Skafor Blå eller Rød våbenskab til en ny adresse, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Våbenskabe som kun er godkendt i Skafor Blå eller Rød kan ikke umiddelbart handles, og du bør kontakte dit forsikringsselskab, inden du køber et brugt Skafor Blå eller Rød våbenskab.

 

Montering af våbenskab

 

 
Det er vigtigt, at dit våbenskab bliver boltet ordentligt fast. Hvis dit sikringsskab vejer under 1 ton (1000 kg.) skal det boltres fast til både væg og gulv, med min. 4 punkter. Boltene skal være min. 10 mm. i diameter og de skal bores min. 10 cm. ind i bygningsdelen. 

 

Uddrag af Bekendtgørelsen om Våben omhandlende Våbenskabe:

§ 22. Stk. 3. Opbevaring af indtil 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller indtil 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal ske i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

Stk. 4. Opbevaring af flere end 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller af flere end 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal finde sted efter følgende regler:

1) Opbevaringen skal ske i et støbt boksrum med et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst EN 1143-1 grade 1, eller i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 1 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

2) Der skal installeres automatisk indbrudsalarmeringsanlæg, hvorfra alarm skal indgå til en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet kontrolcentral.

Sådan undgår du fugtskader i dit våbenskab


Når først dit våbenskab er færdiginstalleret, er det næste skridt at undgå fugtskader. Fugten kan ødelægge dit skab og dine våben. Fugten forekommer, fordi luften bliver fortrængt i det lille skab og ikke kan slippe ud.
 
Sådan undgår du fugt i dit våbenskab:

 

  • Efter hver jagt er det vigtigt, at du tørrer dine våben af, så du ikke får fugten med ind i skabet.

  • Tilmed bør du smøre dine våben ind i olie eller våbenfedt, min. en gang om året.

  • Tag våbenremme af våbnene og lad dem tørre af uden for skabet, efter en jagt.

  • Ude for sæson er det desuden vigtigt, at du smører dine våben for at undgå rustskader. 

  • Våbenet bør have stuetemperatur inden du placerer det i skabet.

  • Vær opmærksom på klimaet i dit våbenskab. Dine våben bliver ofte opbevaret over flere måneder, så overvej, at der ikke er for store udsving i temperaturen.

 

Køb lidt større end du har brug for

 


Vi kan anbefale dig at købe et lidt større våbenskab end du har brug, evt. et SP våbenskab til 15 våben eller et SP våbenskab til 10 våben. Med et større skab er du fremtidssikret mod køb af nye våben, og du har et sikkert, forsikret sted at opbevare værdigenstande – om det er ammunition, værdipapirer, smykker eller andet jagtudstyr. 
 

Besøg vores butik i Langeskov - Vi har åbent Man-Fre 10-17:30 Lørdag 10-14